*** คำเตือน ***

  • ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์ กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม ก่อนทำการฝากทุกครั้ง
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกแจ้งฝาก-ถอน อัตโนมัติ สามารถแจ้งทำรายการโดยช่องทาง Line : @dwglb